Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Afecțiuni ulceroase în sistemul gastrointestinal, probleme medico-sociale și bioetice

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

07.07.2018
Volume: 
86 pages
Cuprins: 

LISTA ABREVIERILOR.. 3

INTRODUCERE. 4

 

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA AFECŢIUNILOR ULCEROASE ÎN SISTEMULUI GASTROINTESTINAL (REVISTA LITERATURII) 8
1.1. Consideraţiuni generale. 8
1.2. Evoluţia cunoştinţelor cu privire la afecţiunile ulceroase în sistemul gastrointestinal 15

1.3. Aspecte medico-sociale şi bioetice cu privire la afecţiunile ulceroase în sistemul gastrointestinal 23

 

CAPITOLUL II. MATERIALE ŞI METODOLOGIE DE CERCETARE A AFECŢIUNILOR ULCEROASE ÎN SISTEMUL GASTROINTESTINAL. 32
2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului 32
2.2. Prelucrarea matematico-statistică a materialului 38

 

CAPITOLUL III. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 42
3.1. Evoluţia şi structura afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal în Republica Moldova. 42
3.2. Caracteristica medico-socială ale afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal 54
3.3. Factorii de risc ai afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal 63
3.4. Prevenţia afecţiunilor ulceroase în sistemul gastrointestinal 67

 

ÎNCHEIERE.. 72
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE.. 76

Description: 

Sănătatea este o bunăstare social-biologica, când funcţiile şi sistemele organismului sunt echilibrate cu mediul natural şi social, lipsesc oricare maladii sau infirmităţi. Gradul de dezvoltare a societăţii, nivelul de educaţie şi instruire, condiţiile de trai şi de muncă, alimentaţia şi nutriţia, nivelul de educaţie sanitară influenţează direct asupra sănătăţii populaţiei şi determină factorii ce pot aduce la îmbolnăvirea individului.

10 points