Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Consilierea Părinților Copiilor cu Autism

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

10.06.2018
Volume: 
79 pages
Cuprins: 

INTRODUCERE …………4

CAPITOLUL I - PRECIZĂRI TEORETICE
1.1. Istoricul bolii ……………6
1.2. Definirea, clasificarea şi prevalenţa autismului  ………7
1.2.1. Definirea autismului …………7
1.2.2. Clasificarea autismului ………9
1.2.3. Prevalenţa autismului..........13                                                      

 

CAPITOLUL II - AUTISMUL – CAUZE ŞI FACTORI DE RISC         
2.1. Cauzele autismului.............14
2.2. Factorii care afectează dezvoltarea creierului .......15
2.2.1. Factorii genetici .....................................15
2.2.2. Factori de mediu ...................................16
2.3. Tablou clinic al copilului autist ...................17 

2.3.1. Particularităţi de comportament ...............17
2.3.2. Simptome senzoriale .............................21
2.3.3. Dezvoltare intelectuală ..........................22
2.3.4. Dezvoltare somatică ..............................24

 

CAPITOLUL III - AUTISMUL -  MODALITĂŢI DE TRATAMENT
3.1. Tratamentul copilului autist .........................25
3.2. Îngrijirea copiilor autişti...............................26
3.3. Obiectivele tratamentului autist.....................28
3.4. Intervenţia psihoterapeutică ........................28

 

CAPITOLUL IV - AUTISMUL -  MODALITĂŢI DE CONSILIERE
4.1. Consilierea părinţilor ................................30
4.2. Terapia copilului autist ..............................31
4.3. Rolul familiei în viaţa copilului autist .........34           
 
CAPITOLUL V - ARIA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII
5.1. Aria cercetării ............................36
5.2. Metodologia cercetării .................43

 

CAPITOLUL VI - ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
6.1. Opiniile părinţilor despre serviciile de care au beneficiat copiii lor ......45
6.2. Implicaţiile materiale ale îngrijirii copilului autist ..........53
6.3. Opinii despre activitatea şcolară a copiilor autişti ........56

CAPITOLUL VII - STUDII DE CAZ
Studiu de caz nr.1 .......................64
Studiu de caz nr.2 .......................68
Studiu de caz nr.3 .......................72

 

CONCLUZII  ...............................77
BIBLIOGRAFIE ............................78

Description: 

Autismul rămâne în continuare o enigmă din punct de vedere medical al societăţii mileniului trei. Medicina defineşte în general autismul ca fiind „o tulburare a creierului care interfera adesea cu abilitatea de a comunica şi de a relaţiona cu cei din jur”

8 points