Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Verbele tranzitive în limba română

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

06.04.2017
Volume: 
167 pages
Cuprins: 

Introducere............3.

Capitolul I Clasa verbelor tranzitive printre verbele limbii române........6
1.1 Trăsăturile verbului ca parte de vorbire.........................................6
1.2. Opoziţia tranzitiv-intranzitiv în cadrul verbelor româneşti...............8
1.3. Două tipuri de tranzitivitate – funcţională şi formală.....................15
1.4. Actantul obiectual – trăsătură omniprezentă a verbului tranzitiv.......18
1.5. Actanţii obligatorii şi actanţii facultativi ai verbelor tranzitive...........25

Capitolul II Clasificarea semantică a verbelor tranzitive şi tipurile de actanţi......30
2.1. Locul semanticii în structura limbii......................................30
2.2. Verbul – semn predicativ. Nivelul semantic şi relaţional.........32
2.3. Verbe tranzitive acţionale...................................................36
2.4. Verbe tranzitive neacţionale................................................54

Capitolul III Verbe tranzitive din perspectivă valenţială.......65
3.1. Valenţa – noţiuni generale..................................65
3.2. Clasificarea valenţială a verbelor..........................70
3.3. Valenţa verbelor tranzitive...................................75
a. Structuri bivalente................................................75
b. Structuri trivalente................................................111

Capitolul IV Verbele tranzitive în cadrul opoziţiei diateziale........119
4.1. Raportul dintre tranzitivitate şi diateză.................................................119
4.2. Conjugarea verbelor tranzitive la diateza activă şi la diateza pasivă........123
4.3. Participiul – element de bază a conjugării pasive româneşti..................126
4.4. Restricţii (semantice, ontice) privind capacitatea de conjugare a verbelor tranzitive la diateza pasivă.......129

Capitolul V Semantica derivatelor de la verbele tranzitive.........136
5.1. Particularităţi ale derivatelor de la verbele tranzitive..........136
5.2. Semnificaţia valenţială a verbelor tranzitive în semantica derivatelor de la acestea.........142

Concluzii......................150
Bibliografie...................153
Adnotare......................164
Cuvinte cheie................165
Abrevieri.......................167

Description: 

Importanţa funcţională a clasei verbului se defineşte prin faptul că verbul „nu comută niciodată cu zero”. În acest sens, el este considerat centrul propoziţiei, pentru că în calitatea sa de semn predicativ îndeplineşte funcţia de organizare a predicativităţii. Tranzitivitatea este o trăsătură inerentă verbului şi totodată o problemă actuală a lingvisticii contemporane. De modul înţelegerii şi tratării tranzitivităţii depinde interpretarea unor asemenea probleme ca structura de adâncime şi de suprafaţă a propoziţiei, clasificarea valenţială şi semantică a verbelor, regimul verbelor etc. Dirijând comportamentul lexemului verbal în procesul comunicării tranzitivitatea este în strânsă legătură cu caracteristicile semantice ale verbului.

10 points