Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Competitivitatea produselor autohtone şi promovarea lor pe pietele externe

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

12.03.2017
Volume: 
87 pages
Cuprins: 

Adnotare………………3

Introducere …………7

 

Capitolul 1. Bazele teoretice privind competitivitatea produselor şi  promovarea acestora pe piaţă.

1.1.Conţinutul, rolul şi funcţiile competitivităţii şi promovării produselor…………11

1.2. Reglementarea activităţii de competitivitate a produselor autohtone………......28

 

Capitolul 2. Activitatea economico –financiară  şi de marketing a SA  „Viorica - Cosmetic”

2.1. Istoricul dezvoltării manageriale şi de producere a întreprinderii....................35

2.2. Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii  ......................................46

2.3. Starea actuală a activităţii de marketing în întreprinderea analizată ………….52

 

Capitolul 3. Competitivitatea produselor întreprinderii şi metode de  promovare a acestora pe pieţele externe

3.1. Analiza şi cercetarea competitivităţii produselor societăţii pe pieţele externe………58

3.2. Dezvoltarea activităţii de promovare a produselor autohtone cosmetice pe piaţa naţională……66

 

Concluzii şi propuneri ……………82

Bibliografie …………………………86

Anexe ………………………………88

Description: 

Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă în Republica Moldova determină transformări considerabile în toate domeniile de activitate, inclusiv în sfera marketingului. Acţionând într-un mediu intern şi internaţional, dinamic şi adeseori imprevizibil, care a suportat în ultimul timp mutaţii profunde, întreprinderea, pentru a supravieţui, trebuie să aibă capacitatea de a sesiza transformările intervenite, oportunităţile şi noile sarcini pentru a se adapta la exigenţele unui mediu care nu este totdeauna favorabil.

10 points