Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

22.11.2016
Volume: 
83 pages
Cuprins: 

INTRODUCERE.. 5

 

CAPITOLUL 1. ACTUALITĂŢI ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE (REVISTA LITERATURII) 8

 

CAPITOLUL 2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE.. 24

2.1. Caracteristica generală a cercetării 24

2.2. Etapele efectuării studiului 24

2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului 25

 

CAPITOLUL 3. REZULTATELE STUDIULUI PROPRIU.. 28

3.1. Evaluarea generală a măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în Republica Moldova în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2006-2011. 28

3.2. Evaluarea distribuirii seminarelor de instruire a cadrelor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 34

3.3. Evaluarea distribuirii materialelor metodice şi informative în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 41

3.4. Evaluarea distribuirii emisiunilor TV în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 45

3.5 Evaluarea distribuirii emisiunilor radio în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 49

3.6. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în presă în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 54

3.7. Evaluarea publicaţiilor editoriale în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 58

3.8. Evaluarea distribuirii publicaţiilor în internet în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 59

3.9. Evaluarea petrecerii prelegerilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 61

3.10. Evaluarea petrecerii convorbirilor în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 65

3.11. Evaluarea distribuirii buletinelor sanitare în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 69

3.12. Evaluarea altor activităţi de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor cardiovasculare în perioada anilor 2009-2015. 73

3.13. Impactul măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate asupra sănătăţii populaţiei la maladiile aparatului circulator. 77

 

CONCLUZII GENERALE.. 79

BIBLIOGRAFIE   81

Description: 

Fiind un fenomen social şi societatea fiind supusă unei permanente deveniri, fiinţa umană este şi ea supusă aceluiaşi proces de educaţie pe tot parcursul vieţii. Ceea ce înţelegem acum prin cunoaştere este informaţie efectivă în acţiune, informaţie orientată spre rezultate [10].

Educaţia pentru sănătate este o preocupare de maximă importanţă care constă în dezvoltarea nivelului de cultură sanitară şi în formarea unui comportament sanogenic al diferitelor grupuri de populaţie.

10 points