Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Puterea politica din Romania contemporana si unele tendinte discretionare in exercitarea ei

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

14.04.2015
Volume: 
149 pages
Cuprins: 

Introducere ...............3-9

 

Capitolul I: Dimensiuni teoretico – metodologice ale fenomenului de putere politic …….10-41
1. Funcţiile, formele de manifestare şi de exercitare a puterii politice de tip democratic ………10-29
2. Modul discreţionar de exercitare a puterii politice: definiţia conceptului, formele de manifestare a fenomenului ……29-41

 

Capitolul II: Procesul de constituire şi de exercitare a puterii politice în România postdecembristă ……42-98
1. Instituirea puterii politice de tip democratic ……………...…………………………........... 42-49
2. Natura umană şi implicaţiile ei asupra configuraţiei şi caracterului puterii politic ………….49-56
3. Dimensiunile, particularităţile şi efectele corupţiei în procesul democratizării vieţii publice şi al constituirii noilor instituţii de putere ……56-63
4. Influenţa presiunilor externe asupra modului de constituire şi de exercitare a puterii politice ……63-69
5. Aspecte discreţionare în exerciţiul puterii politice în domeniile activităţii legislative şi executive …70-98

 

Capitolul III: Modalităţi de eliminare a excesului de putere în condiţiile României contemporane ........99-135
1. Necesitatea delimitării prerogativelor puterii politice şi a spaţiului public de autoritate …...99-102
2. Rolul Constituţiei în limitarea puterii politice şi subordonarea ei faţă de interesul public ..102-126
3. Rolul societăţii civile în descurajarea excesului de putere ……………...............................126-129
4. Alte modalităţi posibile de control asupra puterii politice şi de ameliorare a actului public de autoritate ……129-135

 

Concluzii...........................................................................................................136-137
Rezumat…………………...…………………………………………………………………138
Abstract………………………………………………………………………………………..139
Резюме……………………………………………………………………………………….140-141
Bibliografie ……………….....................................................................................142-147

Description: 

Actualitatea temei investigate. Gestiunea afacerilor publice, subiect fundamental pentru gândirea politologică, preocupă omenirea începând cu cele mai îndepărtate timpuri ale vieţii comunitare. Cu toate acestea, subiectul este mereu de actualitate, pentru că evoluţia organizaţiilor statale ridică noi şi importante probleme în faţa factorului politic.

10 points