Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Planificarea de marketing la Holiday Service Tour

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

26.02.2021
Объем: 
56 страниц
Cuprins: 

Introducere  …….......………………………………………………………. 4

Lista notaţiilor………………………………………………………………. 7

Lista figurilor ………………………………………………………………. 8

Lista tabelelor ……...………………………………………………………. 9

 

Capitolul 1. Planul de marketing.................................................................. 10

1.1. Valorile, misiunea și viziunea organizației………………………….. 18

 

Capitolul 2. Poziționarea și lupta concurențială………………………...... 23

 

Capitolul 3. Descrierea firmei .............................................………………. 35

3.1. Agenția de turism S.R.L.  Holiday Service Tur . ……………............. 35

3.2. Structura organizațională a firmei…………………………................ 38

 

Capitolul 4. Planul de marketing pentru compania Holiday Service Tur S.R.L. ....43

4.1. Misiunea și obiectivele corporative...................................................... 43

4.2. Analiza SWOT a companiei................................................................. 43

4.3. Obiective și strategii de marketing....................................................... 45

4.4. Identificarea planurilor și mixurilor alternative.................................... 48

4.5. Programul de marketing....................................................................... 50

4.6. Activitatea de control............................................................................ 51

 

Concluzii și propuneri.................................................................................... 53

Bibliografie...................................................................................................... 56

Описание: 

Planificarea de marketing are un rol deosebit în activitatea unei organizații. Un proces adecvat de gestionare a marketingului într-o organizație îi oferă acesteia să evite unele greșeli în activitatea sa, contribuie la stabilirea direcțiilor principale a programelor de marketing și oferă soluții de eficiență maximă pentru promovarea produselor sau serviciilor sale, folosind resursele disponibile într-un mod cât mai rațional.

8 пойнты