Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Știința dreptului polițienesc

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

20.09.2018
Объем: 
24 страниц
Cuprins: 

INTRODUCERE…………3
 
CAPITOLUL I. ŞTIINŢA DREPTULUI POLIŢIENESC………4

§1. Dreptul poliţienesc ca ştiinţă ………4
§2. Metode de cercetare în ştiinţa dreptului poliţienesc…………………….….5
§3. Definiţia şi obiectul de studiu al dreptului poliţienesc………………….…..9
 
CAPITOLUL II. CARACTERELE DREPTULUI POLIŢIENESC …...16
§1. Dreptul poliţienesc este o disciplină autonomă……………………16
§2. Apartenenţa la dreptul public ……………….……………………………...17
§3. Dreptul poliţienesc are un caracter dinamic…………………………17
§4. Dreptul poliţienesc are un caracter complex ………………………18
§5. Dreptul poliţienesc aparţine dreptului intern ……………………….18
§6. Dreptul poliţienesc are un caracter unitar……………………………18
 
CAPITOLUL III. ATRIBUTELE SI ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE DREPTULUI POLIŢIENESC………19
§1. Atributele dreptului poliţienesc…………19
§2. Elementele constitutive ale dreptului poliţienesc……20
 
ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Описание: 

Ştiinţa dreptului poliţienesc nu se limitează la studiul normei juridice de drept poliţienesc, a jurisprudenţei şi contractului (nu se confundă cu o exegeză a textelor normative), ci supune procesului explicativ-interpretativ contextul social-cultural în care apar şi fiinţează normele şi instituţiile juridice, cooperând în acest proces cu toate ştiinţele sociale-economia politică, istoria, demografia, sociologia, politologia, statistica precum şi cu filozofia.

7 пойнты