Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Personalitatea infractorului - aspecte criminologice

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

14.09.2018
Объем: 
210 страниц
Cuprins: 

ADNOTARE    4
LISTA ABREVIERILOR     7
INTRODUCERE      8

 

1. ANALIZA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA ASPECTELE CRUIMINOLOGICE ALE PERSONALITĂȚII INFRACTORULUI ȘI A PREVENIRII INFRACȚIUNILOR PUBLICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ÎN ALTE STATE    14
1.1. Studii de referință privind personalitatea infractorului elaborate în spațiul românesc     14
1.2. Analiza lucrărilor știinţifice cu privire la personalitatea infractorului publicate în literatura de specialitate din alte state    29
1.3. Abordarea structurii și a condițiilor de formare a personalitățiiinfractorului în criminologie    38
1.4. Concluzii la Capitolul 1     61

 

2. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A TIPOLOGIEI PERSONALITĂȚII INFRACTORULUI    63
2.1. Concepte și abordări cu privire la clasificarea și tipologia infractorilor    67
2.2. Tipologia infractorilor minori     70
2.3. Clasificarea femeilor infractori și particularităţile comportamentului lor infracţional     76
2.4. Aspecte criminologice ale personalităţii infractorului recidivist     82
2.5. Tipologia infractorilor profesioniști     100
2.6. Personalitatea criminalului în serie     117
2.7. Concluzii la Capitolul 2     119

 

3. PERSONALITATEA INFRACTORULUI ȘI PREVENIREA INDIVIDUALĂ A INFRACȚIUNILOR    121
3.1. Personalitatea individuală a infractorului-obiect al prevenirii infracțiunilor   121
3.2. Prevenirea infracţiunilor pe baza clasificărilor și tipologiilor infractorilor    135
3.3. Asistenţa socială, psihologică și medicală a persoanelor care au săvârșit infracţiuni și măsurile de prevenire a infracțiunilor cu impact asupra mediului social    154
3.4. Concluzii la Capitolul 3    167

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI    169
BIBLIOGRAFIE    173
ANEXE    197

Описание: 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate rezidă din necesitatea redresării stării de lucruri existente în societatea contemporană, mai ales, în țările care traversează o perioadă complicată de transformări sociale de anvergură, de care au profitat elementele criminale care au declarat un război fățiș ordinii de drept. În această ordine de idei, o importantă problemă metodologică, epistemologică și practică o reprezintă actualmente necesitatea sporirii luptei cu criminalitatea prin intermediul studierii personalității infractorului pe motiv că perioada de tranziţie prin care trece RM a devenit o sursă puternică de schimbare şi dezorientare normativă

10 пойнты