Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

14.09.2018
Объем: 
197 страниц
Cuprins: 

ADNOTARE ............................ 4
LISTA ABREVIERILOR ..............7
INTRODUCERE ....................... 8

 

1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU HĂRȚUIREA SEXUALĂ ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL ......
1.1.Examinarea materialelor științifice referitoare la hărțuirea sexuală publicate în Republica Moldova………17
1.2. Examinarea materialelor științifice referitoare la hărțuire sexuală publicate peste hotare ..... 27
1.3. Concluzii la Capitolul 1 .......... 38

 

2. ELEMENTELE OBIECTIVE ALE INFRACȚIUNII DE HĂRȚUIRE SEXUALĂ….41
2.1. Obiectul infracțiunii de hărțuire sexuală. ........................41
2.2. Latura obiectivă a infracțiunii de hărțuire sexuală ...........73
2.3. Concluzii la Capitolul 2 .................................................. 118

 

3. ELEMENTELE SUBIECTIVE ALE INFRACȚIUNII DE HĂRȚUIRE SEXUALĂ....118
3.1. Subiectul infracțiunii de hărțuire sexuală .........................120
3.2. Latura subiectivă a infracțiunii de hărțuire sexuală ...........132
3.3. Concluzii la Capitolul 3 ..................................................153

 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ..........155
BIBLIOGRAFIE ..................................................159
ANEXE .............................................................160

Описание: 

Incriminarea hărțuirii sexuale reprezintă o intervenție relativ recentă a legiuitorului autohton în Capitolul IV„Infracțiunile privind viața sexuală” din Codul penal al Republicii Moldova [40]. Prevederea acestei fapte în cadrul normativ penal este în consonanță cu tendința unor state din Europa (Albania, Austria, Franța, România, Spania etc.) care, începând cu anii 90, au recunoscut posibilitatea periclitării prin intermediul hărțuirii sexuale a unor valori (și relații) sociale de maximă importanță.

10 пойнты