Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Violul - studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

13.09.2018
Объем: 
219 страниц
Cuprins: 

ADNOTARE.........................5
LISTA ABREVIERILOR..........8
INTRODUCERE....................9

 

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN MATERIA VIOLULUI (ASPECTE DE DREPT PENAL ȘI DE INVESTIGARE JUDICIARĂ).......17
1.1. Doctrina penală privind violul: istoric, actualitate şi perspective..........17
1.2. Scopul şi obiectivele tezei prin prisma perfecţionării normelor penale şi cercetării ştiinţifice.....36
1.3. Concluzii la capitolul 1........41

 
2. CONSIDERAŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA INFRACŢIUNILE PRIVIND VIAŢA SEXUALĂ.......44
2.1. Noţiunea şi clasificarea infracţiunilor privind viaţa sexuală......................44
2.2. Infracţiunile privind viaţa sexuală, în legislaţia penală a altor state.........52
2.3. Concluzii la capitolul 2.........................................................................66
 

3. COMPONENŢA INFRACŢIUNII DE VIOL PRIN PRISMA PROBATORIULUI PENAL.......68
3.1. Condiţii preexistente ale infracţiunii de viol...........................................68
3.2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de viol............................................74
3.3. Forme, modalităţi şi sancţiuni ale infracţiunii de viol..............................85
3.4. Concluzii la capitolul 3.........................................................................111

 
4. PARTICULARITĂŢILE INVESTIGAŢIEI JUDICIARE A INFRACŢIUNII DE VIOL.......116
4.1. Caracteristica criminalistică şi elementul probatoriu al violului................116
4.2. Particularităţile începerii urmăririi penale în cauzele de viol....................131
4.3. Reguli metodologice de desfăşurare a unor acţiuni de urmărire penală la cercetarea infracţiunii de viol.....145
4.4 Concluzii la capitolul 4...........161

 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI..........164
BIBLIOGRAFIE..................................................168
ANEXA

Описание: 

Asigurarea dreptului la libertatea şi inviolabilitatea sexuală; a persoanei – ca condiţie indispensabilă a existenţei fiinţei umane şi, prin aceasta, a întregii comunităţi, constituie o preocupare constantă atât a normelor de drept internaţional, cât şi a celor naţionale. Problema asupra căreia ne-am orientat atenţia o constituie violul.

10 пойнты