Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Producerea Importul, Comercializarea sau Punerea Ilegala la Dispozitie a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

07.09.2018
Объем: 
106 страниц
Cuprins: 

Introducere.........4

 

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOR LA INFRACŢIUNILE INFORMATICE.......8

§1. Istoricul incriminării infracţiunilor informaţionale în legislaţia penală a Republicii Moldova şi elemente de drept comparat.....8

§2. Abordări conceptuale privind criminalitatea informatică şi sediul normativ de incriminare.....32

§3. Caracterizarea generală a infracţiunilor din domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor.......43

 

Capitolul II: ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE PRODUCERE, IMPORT, COMERCIALIZARE SAU PUNERE ILEGALĂ LA DISPOZIŢIE A MIJLOACELOR TEHNICE SAU PRODUSELOR PROGRAM.......54

§ 1. Obiectul infracţiunii...............................................................................54

§ 2. Latura obiectivă a infracţiunii................................................................58

§ 3. Latura subiectivă a infracţiunii...............................................................70

§ 4. Subiectul infracţiunii..............................................................................76

 

Capitolul III: ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNII DE PRODUCERE, IMPORT, COMERCIALIZARE SAU PUNERE ILEGALĂ LA DISPOZIŢIE A MIJLOACELOR TEHNICE SAU PRODUSELOR PROGRAM......79

§ 1. Cauzele şi condiţiile de comitere a infracţiunii......................................79

§ 2. Personalitatea infractorului.................................................................88

§ 3. Măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunii.....................................94

 

Concluzii şi recomandări.....................................................................100

Bibliografie..........................................................................................103

Описание: 

Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat suveran, independent, democrat şi de drept, se caracterizează prin dezvoltarea şi răspândirea rapidă a tehnologiilor informaţionale, prin rolul sporit al domeniului informaţional ce include totalitatea informaţiei, infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii, a subiecţilor care efectuează colectarea, formarea, răspândirea şi utilizarea informaţiei sistemului ce reglementează relaţiile sociale apărute în acest sens.

10 пойнты