Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Raport de Practica - Fabrica de Incaltaminte SA Zorile

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

18.07.2018
Объем: 
19 страниц
Cuprins: 

Introducere…….…3

Capitolul 1 : Structura organizatorică şi de conducere a întreprinderii…………...6

Capitolul 2 : Diagnosticul economico-financiar al entităţii…….…….………...…8
2.1 Analiza evoluţiei în dinamică şi a structurii patrimoniului .…….….……….…8
2.2 Aprecierea evoluţiei în dinamică, structuri şi stabilităţii surselor de finanţare.....10
2.3 Evaluarea gestiunii financiare…….…….…….…….……………….….……13
2.4 Analiza lichidităţii…….…….…….……………………………….…….……15
2.5 Analiza profitabilităţii…….…….…….…….………………………..….……16

Concluzii generale privind situaţia economico-financiară.…….18
Bibliografie .….…….….…….………………………………...……..…….….…19
Anexe……………………………………………………………………………..20

Описание: 

Fabrica de încalţăminte S.A.“Zorile” se ocupă cu producerea, import, export şi comercializarea încalţămintelor pentru bărbaţi, femei şi copii. In anul 1963 a fost fondată Asociaţia de producere a încălţămintei şi pielei “Zorile”, în această perioadă a apărut şi marca comercială “Zorile”, iar apoi în 1995 îşi obţine statutul de Societate pe Acţiuni.

5 пойнты