Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Teoriile și cercetările lui lui L.S.Vigotschii

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

13.06.2018
Объем: 
31 страниц
Cuprins: 

Introducere

 

1. TEORII ȘI CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎN CERCETĂRILE  L.S. Vîgotski

1.1 Teoriile lui L.S. Vîgotski despre dezvoltarea cultural-istorică a personalității umane
1.2 Viziunile și conceptele lui L.S. Vîgotschii despre factorii și condițiile dezvoltării personalității copilului.
 
2. ABORDĂRI ȘI TEORII A CONCEPTULUI DE ,,DEFECT,, ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE
2.1 Precizări terminologice
2.2 Noțiunea de normalitate și defect în literatura de specialitate
2.3 Teoriile lui L.S.Vigotschii despre defect
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Описание: 

Actualitatea şi importanţa problemei de cercetare in acest studiu este determinată de schimbările de ordin sociocultural din ultimii ani din Republica Moldova, care au un impact susţinut asupra tuturor sferelor personalităţii, inclusiv asupra emoţiilor şi voinţei.

6 пойнты