Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Tipologia Depozitelor

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

13.03.2017
Объем: 
40 страниц
Cuprins: 

1. Introducere

 

2. Depozitarea marfurilor

1.1. Evolutia conceptului de depozitare

1.2. Utilitatea depozitelor

 

3. Tipologia depozitelor

2.1. Principalele tipuri de depozite

2.2. Depozitele private, publice si contractuale

2.3. Depozitele virtuale

2.4. Alte tipuri de depozite

 

4. Componentele unui depozit

4.1. Echipamentul unui depozit

4.2. Rafturile

4.3. Culoarele

4.4 Resursele umane

 

5. Numarul si dimensiunile depozitelor intr-un sistem logistic

6. Organizarea depozitelor

7. Studii de caz

8. Bibliografie

Описание: 

În sistemul logistic al firmei, depozitarea mărfurilor include un ansamblu de activităţi de susţinere, care ajută la îndeplinirea obiectivelor de servire a clienţilor. Perspectiva asupra rolului şi funcţiilor depozitului a înregistrat mutaţii considerabile în ultimele decenii. Gama deciziilor adoptate de logisticieni în privinţa depozitelor de m:ărfuri include stabilirea numărului depozitelor, determinarea amplasamentului, dimensionarea depozitelor şi configurarea internă a depozitului.

8 пойнты