Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Căile de eficientizare a businessului mic

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

12.03.2017
Объем: 
67 страниц
Cuprins: 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. MICUL BUSINESS – BAZĂ IMPORTANTĂ ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI DE PIAȚĂ

1.1. Evoluția conceptului de mic business

1.2. Rolul și locul micului business în economia contemporană

1.3. Experiența internațională în consolidarea micului business

 

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII ADRIATIC TOUR S.R.L.

2.1. Importanța micului business în economía de piață a Republicii Moldova

2.2. Analiza activității întreprinderii Adriatic Tour S.R.L. în sectorul micului business

2.3. Evoluția indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii

 

CAPITOLUL III. CĂI ȘI PERSPECTIVE DE EFICIENTIZARE  A MICULUI BUSINESS ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3.1. Analiza problemelor micului business în Republica Moldova

3.2. Mecanisme de drept și instituționale de susținere a micului business

3.3. Căi și direcții de eficientizare a micului business în Republica Moldova

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Описание: 

Încă de la început se impune actualitatea problematicii perspectivelor dezvoltării micului business în Republica Moldova. De fapt, contextul în care se află acest stat tânăr face ca o atenţie din ce în ce mai mare să fie direcţionată spre sectorul micului business, care reprezită, la moment, un imperativ al dezvoltării şi consolidării economiei naţionale şi în acelaşi timp o garanţie economică pentru viitoarea aderare a Republicii Moldova la familia europeană.

10 пойнты