Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Internetul si marketingul. Rolul lor in eficientizarea afacerilor

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

11.03.2017
Объем: 
68 страниц
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ROLUL MARKETINGULUI ȘI INTERNETULUI ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR

1.1. Conceptul marketingului și internetului ca instrument în afaceri

1.2. Caracteristica și particularitățile de marketing în business

1.3. Implementarea afacerilor pe internet în Republica Moldova

 

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE INTERNETULUI CA INSTRUMENT DE MARKETING ÎN PROMOVAREA AFACERII  

2.1. Rolul și importanța internetului în dezvoltarea afacerilor

2.2. Dezvoltarea publicității online în eficientizarea afacerilor

2.3. Metode și tehnici folosite în promovarea online a afacerii

 

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. ROLUL INTERNETULUI ÎN EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SC „TEZ TOUR” S.R.L.

3.1. Caracteristica generală a întreprinderii

3.2. Scopul și obiectivele întreprinderii „TEZ TOUR” S.R.L.

3.3. Prezentarea chestionarului

3.4. Interpretarea și analiza rezultatelor

3.5. Direcții și tendințe de dezvoltare a afacerilor în Republica Moldova prin prisma internetului

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Описание: 

Nu eşti conectat la Internet, “Nu exişti “ este o exрresie tot mai des întîlnită în toate domeniile, înceрînd cu comunicaţiile, învăţămîntul, afacerile, рublicitatea, jurnalistica, arta, etc. Imрactul mediului Internet în viaţa de zi cu zi a comрaniilor, dar şi a cetăţeanului de rînd, este din ce în ce mai mare. Рractic nu mai рutem vorbi de evoluţie şi cunoaştere fără să facem aрel la acest mijloc global de comunicare, informare şi documentare. Tot ce este imрortant este observat, înregistrat, fotografiat, filmat, consemnat şi comentat, iar în final şi în Internet. Рe cît de mare este interesul unora să “aрară “ în acest mediu, рe atît de mare este şi dorinţa altora de a afla cele mai noi şi mai diverse lucruri.

10 пойнты