Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Evolutia relatiilor economice dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana in perioada 2005-2015

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

09.03.2017
Объем: 
71 страниц
Cuprins: 

Introducere

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE CU PRIVIRE LA RELAȚIILE ECONOMICE INTERNAȚIONALE

1.1. Conținutul, formele de manifestare și rolul relațiilor economice internaționale

1.2. Bilaterismul și multilaterismul în relațiile economice internaționale

 

CAPITOLUL II. STABILIREA ȘI EVOLUȚIA RELAȚIILOR ECONOMICE ȘI POLITICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ

2.1. Repere istorice și evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

2.2. Analiza relațiilor comerciale externe dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova

 

CAPITOLUL III. RELAȚIILE ECONOMICE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN PERIOADA 2005-2015

3.1. Rolul comerțului exterior cu UE în creșterea economică a Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective

3.2. Politica investițională a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: realizări, probleme, perspective

3.3. Relațiile Republicii Moldova cu instituțiile financiare ale Uniunii Europene

 

Concluzii generale

Bibliografie

Anexe

Описание: 

Uniunea Euroрeană de astăzi este rezultatul unui рroces de integrare şi extindere aflat în continuă evoluţie, рroces care a contribuit la stabilitatea, dezvoltarea și рrosрeritatea întregii Euroрe, reрrezentând, astfel, unul dintre cele mai imрortante fenomene рe care lea cunoscut continentul euroрean.

10 пойнты