Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Indicatorii numarului, componentei populatiei si amplasarii ei pe teritoriul tarii

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

25.06.2017
Объем: 
9 страниц
Cuprins: 

1. Introducere. Indicatorii demografici colectati si sursele de colectare.
2. Indicatorii numarului, componentii populatiei si amplasariei pe teritoriul tarii.
3. Calcularea indicatorilor social-demografici a statisticii.
Concluzie.
Bibliografie.

Описание: 

Statistica Socială este o parte componentă a statisticii economice, care studiază caracteristicile cantitative şi calitative a structurilor populaţiei, vieţii şi activităţii oamenilor, permite de a determina şi a măsura legităţile de bază a comportamentului lor, în repartizarea bunurilor pentru diferite grupe sociale.
Societatea este foarte diversă, de aceea o direcţie de bază a Statisticii Sociale constă în studierea particularităţilor comportamentului diferitor grupuri sociale: legăturile dintre generaţii; organizarea timpului de muncă şi odihnă conform nivelului intelectual şi cultural etc.
Statistica Socială are menirea de a determina indicatorii de bază a proceselor şi fenomenelor de ordin social care au loc în societate; de a colecta informaţii statistice cât mai veridice şi complete, utilizând metodele statistice cunoscute; de a prelucra informaţiile folosind metode şi metodologii internaţionale, dar luând în considerare şi particularităţile naţionale; da a analiza şi interpreta rezultatele obţinute.

4 пойнты