Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Activitatea Restaurantului Clasic in Romania

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

05.03.2016
Объем: 
44 страниц
Cuprins: 

Argument........pag 2

 

Cap.1  Activitatea restaurantului clasic

1.1. Clasificarea şi caracterizarea restaurantului clasic............................pag  3

1.2. Amplasare, dotare şi organizare......................................................pag 7

1.3. Procese operative desfăşurate.........................................................pag 10

1.4. Mijloace şi tehnici de promovare a ofertei de produse şi servicii..........pag 14

 

Cap.2  Ofertă de produse şi servicii din cadrul restaurantelor

Studiu de caz

 

Restaurantul “Dana” din Botoşani...........................................................pag 24

Bibliografie............................................................................................pag 43

Описание: 

Oferta de produse şi servicii din restaurante este în general foarte diversificată. Din acest punct de vedere se impune găsirea  unor mijloace simple prin care să se asigure promovarea şi pubicitatea eficientă a ofertei.

6 пойнты