Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Analiza statistică și previziunea nivelului de trai al populației în RM

Категория:

Тип работы:

Объем: 
77 pages

Дата создания:

29.02.2016
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE A NIVELULUI DE TRAI
1.1. Abordarea conceptelor nivelului de trai
1.2. Analiza sistemului de indicatori ai nivelului de trai
1.3. Sistemul de indicatori ai calității vieții

 

CAPITOLUL II. ANALIZA INDICATORILOR STATISTICI
2.1. Clasificarea indicatorilor statistici
2.2. Tipurile de metode de calcul al indicatorilor statistici
2.3. Evaluarea indicatorilor consumului populației și a dezvoltării umane

 

CAPITOLUL III. ANALIZA STATISTICĂ A NIVELULUI DE TRAI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Metode de evaluare a calității vieții populației din Republicii Moldova
3.2. Aspecte statistice a nivelului de trai în Republica Moldova
3.3. Previziuni asupra combaterii sărăciei și îmbunătățirii nivelului de trai

 

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Описание: 

Diminuarea considerabilă a nivelului de trai al populaţiei, comparativ cu anii care au precedat tranziţia, işi are originea în scăderea drastică a produsului intern brut (PIB) şi degradarea sferii sociale. Nivelul de trai are un caracter obiectiv, pentru că, se poate realiza numai în anumiţi parametrii.

8 points