Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Statistica sănătății populației în Republica Moldova în anii 2004-2010

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

29.02.2016
Объем: 
60 страниц
Cuprins: 

Introducere

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ÎN STATISTICA OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
1.1. Conceptul de sănătate și factorii determinanți
1.2. Obiectul şi sarcinile statisticii ocrotirii sănătăţii
1.3. Sistemul de tehnici statistice utilizate la aprecierea stării sănătăţii

 

CAPITOLUL II. SISTEMUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI SISTEMUL INDICATORILOR STATISTICI AI SĂNĂTĂȚII
2.1. Serviciul de sănătate publică în Republica Moldova
2.2. Sistemul de indicatori ai statisticii sănătăţii

 

CAPITOLUL III. ANALIZA STATISTICĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 2004-2010
3.1. Statistica accesibilităţii populației la serviciile de asistenţă medicală
3.2. Analiza aspectelor generale ale proceselor medico-demografice în Republica Moldova
3.3. Analiza stării sănătăţii populației din Republica Moldova

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Описание: 

Ocrotirea sănătăţii reprezintă unul din sectoarele cu importanţă majoră în viaţa oricărei societăţi. Importanţa sa este justificată prin caracterul indispensabil al serviciilor pe care le produce, volumul resurselor pe care le utilizează, numărul persoanelor pe care le deserveşte şi legăturile numeroase pe care le creează cu alte domenii de activitate.

8 пойнты