Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Statistica ocrotirii sanatatii. Analiza situatiei in Republica Moldova

Категория:

Тип работы:

Объем: 
64 pages

Дата создания:

13.11.2015
Cuprins: 

Introducere - - - - - 3

 

CAPITOLUL I: Statistica ocrotirii sănătăţii - aspecte teoretice - - - - - - - - - - 5

1.1  Conceptul de sănătate şi factorii ei determinanţi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5

1.2  Obiectul şi sarcinile statisticii ocrotirii sănătăţii ca componentă a statisticii sociale - - - - - 17

1.3  Metode şi tehnici statistice utilizate la aprecierea stării sănătăţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

 

CAPITOLUL II: Sistemul informaţional şi sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii - - -23 

 2.1  Sistemul informaţional al statisticii ocrotirii sănătăţii în R. Moldova - - - - - - - - -23

 2.2  Sistemul de indicatori ai statisticii ocrotirii sănătăţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

 

CAPITOLUL III: Analiza situaţiei în sistemul ocrotirii sănătăţii prin prisma statisticii oficiale - - --41

3.1  Analiza accesibilităţii populaţiei la serviciile de asistenţă medicală  - - - - - - - - - - - - - - - -41

3.2  Analiza indicatorilor bilanţului vital al populaţiei în Republica Moldova  - - - - - - - - - - - -51

3.3 Analiza stării sănătăţii populaţiei R. Moldova - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -56

 

Concluzii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -61

Bibliografie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -63

Описание: 

Ocrotirea sănătăţii reprezintă unul din sectoarele cu importanţă majoră în viaţa oricărei societăţi. Importanţa sa este justificată prin caracterul indispensabil al serviciilor pe care le produce, volumul resurselor pe care le utilizează, numărul persoanelor pe care le deserveşte şi legăturile numeroase pe care le creează cu alte domenii de activitate.

8 points