Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Practica de Productie la Radiocomunicatii

Категория:

Тип работы:

Дата создания:

22.05.2015
Объем: 
18 страниц
Cuprins: 

I.INTRODUCERE………2

 

II. Radioemițător în banda de unde lungi și medii ДСВ-150...........4
2.1. Schema de alimentare cu energie electrică a secției ,,Codru”................5

 

III. Stația digitală pentru transmiterea fluxurilor de date Nera.............7

 

IV. Organizarea liniilor de radioreleu de vizibilitate directă.................7
4.1 Definiţii şi tipuri de linii de radioreleu(LRR).........................7
4.2 Componenţa echipamentului LRR magistrale, interzonale şi locale......9
4.3 Tipuri de staţii radioreleu(LRR)............................................12
4.4. Liniile de conexiune a tractelor liniare de LRR şi de televiziune.......13
4.5. Schema staţiilor şi liniilor de radioreleu în RM..................14

 

V. Stație de emisie radio și Tv automatizată АТРС 50/5.........15

 

Concluzie.........................................................................17
Bibliografie.....................................................................18

Описание: 

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” este operatorul naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în Republica Moldova. Din iunie 2005, Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii” intră în componenţa Ministerului Dezvoltării Informaţionale.

5 пойнты