Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Zonele Economice Libere

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

17.02.2022
Volumul: 
6 pagini
Cuprins: 

Volumul total al investiţiilor în zonele economice libere, pe întreaga perioadă de activitate ale acestora, conform situaţiei din 1 octombrie 2013, a însumat 190,3 mil. dolari SUA, dintre care în 9 luni ale anului 2013 au fost investite 17,9 mil. dolari SUA (o creştere de 1,4 ori în comparaţie cu perioada similară a anului precedent).

Descriere: 

Zonele economice libere sau zonele antreprenoriatului liber (ZEL),conform Legii Nr. 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere, sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.

4 puncte