Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Tehnici de contabilitate creativă utilizate de companiile internaționale

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

17.01.2019
Volumul: 
21 pagini
Cuprins: 

1. Introducere
2. Mecanisme și procedee care fac obiectul contabilității creative
3. Dezvoltarea tehnicilor de contabilitate creativă
4. Tehnici și practici cu efect în modelarea rezultatului
5. Efectele utilizării practicilor de contabilitate creativă
6. Studiu de caz - Companii internaționale care au utilizat tehnici de contabilitate creativă
7. Tehnici specifice lumii Internetului
8. Concluzii
9. Biliografie

Descriere: 

Politicile contabile, dar și normele contabile, în condițiile în care oferă mai multe tratamente pentru rezolvarea aceleiași probleme, asigură libertatea de a alege între o metodă sau alta pentru a construi și redacta informații privind poziția financiară, performanța și evoluția fluxurilor de numerar, în funcție de două criterii: relevanța și fiabilitatea informației. Existența mai multor metode contabile pentru rezolvarea unei situații lărgește câmpul aplicării contabilității creative. Contabilitatea creativă regrupează ansamblul de tehnici fondate pe spațiile de libertate și opțiunile lăsate de normalizatorul contabil care permite managerilor unei entități sau ai unui grup să fixeze nivelul rezultatului în interiorul unui spațiu delimitat. Colasse B. (1995) afirma că, „nu există rezultat adevărat, ci rezultat aranjat cu ajutorul tehnicilor de contabilitate creativă.

6 puncte