Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Statistica bancară și metodologia internatională aplicată în Republica Moldova

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
123 pages

Data creării:

09.11.2014
Cuprins: 

Introducere...............3

Capitolul I. Probleme teoretice şi metodologice ale statisticii bancare în condiţiile economiei de piaţă. ........6
1.1 Scopul si sarcinile statisticii bancare conform regulamentului organismelor financiare internaţionale: Banca Mondială, Fondului Monetar Internaţional..........6
1.2 Surse de informaţie a statisticii bancare aprobate în Republica Moldova........11
1.3 Sistemul de indicatori generali ai statisticii bancare...........17
1.4 Creditul – categorie economică de cercetare în statistica bancară. .........20

 

Capitolul II. Statistica bancară privind situaţia monetară al unei ţări în corelaţie cu indicatorii macroeconomici. ........35
2.1 Sistemul informaţional privind circulaţia monetară în Republica Moldova.............35
2.2 Determinarea agregatelor masei monetare în Republica Moldova şi în ţările lumii.........37
2.3 Indicatorii de analiză a situaţiei monetare utilizate de organismele internaţionale...........43
2.4 Principalele corelaţii monetari creditare cu indicatorii macroeconomici de rezulta...........54

 

Capitolul III. Metodologia statistică de analiză dobânzii, riscului bancar, indicatorilor de eficienţă şi performanţă bancară, implementarea lor în statistica bancară a Republica Moldova..............59
3.1 Cercetarea statistică ratelor dobânzii la creditele bancare.............59
3.2 Indicatorii statistici de analiză al activităţii agenţiilor economici pentru acordarea creditelor de către băncile comerciale în Republica Moldova………62
3.3 Rolul riscului bancar şi clasificarea acestuia. Rentabilitatea bancară şi indicatorii riscul bancar…………69
3.4 Indicatorii statistici de apreciere a eficienţei şi performanţelor bancare. .............73
3.5 Modelele de regresie şi corelaţie în analiza statistică a activităţii bancare.........90

 

Sinteza rezultatelor obţinute.............102
Concluzii şi recomandări..................104
Bibliografia.......................................108
Adnotare.........................................115
Anexe.............................................119
Cuvinte – cheie.................................123
Lista abrevierilor................................124

Descriere: 

Actualitatea temei de investigare. Trecerea Republicii Moldova de la un sistem economic planificat centralizat la sistemul economic, bazat pe principiile relaţiilor de piaţă, depinde de soluţionarea unui complex de probleme economice, sociale, politice etc.
Actualmente, sistemul bancar, deţine un rol important în dezvoltarea statului, strategia sistemului având o deosebită influenţă asupra macroeconomiei şi microeconomiei din toate ţările lumii. În realizarea practică a obiectivelor necesare orientate spre crearea condiţiilor şi premiselor de dezvoltare a relaţiilor de piaţă în Republica Moldova, un rol preponderent îl are sistemul bancar, reprezentat de Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi de celelalte bănci din sistemul bancar.

9 points