Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

05.09.2018
Volumul: 
210 pagini
Cuprins: 

ADNOTARE   6
LISTA ABREVIERILOR     9
INTRODUCERE    11

 

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE   15
1.1 Definirea competitivităţii întreprinderii agricole şi elementele de bază ale acesteia   15
1.2 Metode de evaluare a competitivităţii întreprinderilor agricole    28
1.3 Cadru regulatoriu de reglementare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova   40
1.4 Concluzii la capitolul 1    51

 

2. STAREA ACTUALĂ PRIVIND NIVELUL COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI HORTICOL AL REPUBLICII MOLDOVA   53
2.1 Tendinţe de dezvoltare a horticulturii din Republica Moldova   53
2.2 Analiza competitivităţii şi avantajului competitiv a producţiei horticole în contextul stimulării creşterii economice a Republicii Moldova    81
2.3 Analiza lanţului valoric al producţiei horticole din Republica Moldova   95
2.4 Concluzii la capitolul 2   107

 

3. DIRECŢII DE SPORIRE A COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN SECTORUL HORTICOL AL REPUBLICII MOLDOVA    109
3.1 Perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol   109
3.2 Subvenţionarea ca mijloc de creştere a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol    128
3.3 Cooperarea întreprinderilor agricole din sectorul horticol prin clustere – o formă modernă de sporire a competitivităţii   140
3.4 Concluzii la capitolul 3    150

 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI  152

BIBLIOGRAFIE    155
ANEXE     168

Descriere: 

În condiţiile actuale ale economiei naţionale, conceptului de competitivitate îi revine un rol central în dezvoltarea economică a statului, termenul de competitivitate fiind unul din cei mai utilizaţi în economia modernă. Sectorul agrar al Republicii Moldova este de o importanţă vitală pentru stabilitatea politică şi economică a ţării, prin faptul că asigură securitatea alimentară a ţării, dar şi reprezintă principala sursă de venit pentru o bună parte a populaţiei de la sate, şi prin urmare determină nivelul de bunăstare a familiilor din spaţiul rural.

10 puncte