Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Situația fluxurilor de trezorerie din prisma IAS 7

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

19.01.2019
Volumul: 
10 pagini
Cuprins: 

Situaţia fluxurilor de numerar (trezorerie) descrie şi .consideră trezoreria ca fiind o variabilă. centrală care este expresia. intrărilor şi ieşirilor de lichidităţi şi de. echivalente, iar variaţia. trezoreriei se explică prin fluxurile de încasări şi de plăţi înregistrate. în cursul perioadei.

Descriere: 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară includ cerinţe specifice cu privire la raportarea fluxurilor de trezorerie: încasările, respectiv plăţile sunt împărţite pe cele trei categorii: exploatare, investiţii şi finanţare. Standardul Internaţional de Contabilitate aplicabil este IAS 7 „Situaţia fluxurilor de trezorerie”, care prezintă diferite aspecte cu privire la raportarea fluxurilor de trezorerie, într-o măsură restrânsă, dând posibilitatea utilizatorilor să aleagă varianta de prezentare care oferă cele mai multe avantaje.

4 puncte