Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Riscul Investițional

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
13 pages

Data creării:

21.02.2022
Cuprins: 

INTRODUCERE

1. Riscul investiţional – factor complex în activitatea investiţională.................3
2. Tipologia riscurilor investiţionale...................................................................4
3. Surse de informaţii şi metode de identificare a riscului investiţional.............5
4. Influenţa riscului asupra deciziei investitorului..............................................6
5. Direcţii de prevenire a riscurilor în activităţi investiţionale...........................7
6. Metode de analiză a riscului investiţional......................................................8
7. Metode şi căi de diminuare a riscului investiţional.......................................9
8. Evaluarea riscului de ţară în Republica Moldova.........................................10

CONCLUZIE......................................................................................................11
BIBLIOGRAFIE.................................................................................................13

Descriere: 

Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi legăturilor informaţionale, financiare, tehnologice între ţări. O însemnătate deosebită în cadrul apariţiei, dezvoltării şi menţinerii acestor relaţii internaţionale o au investiţiile.
Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economico-sociale a ţării. Ele stau la baza suplinirii, diversificării şi creşterii calitative a tuturor factorilor de producţie. Sporirea capitalului fix sau circulant, creşterea randamentului tehnic şi economic al utilajelor, sporirea productivităţii muncii, suplimentarea de locuri de muncă, diversificarea producţiei nu pot fi asigurate fără un consum de resurse financiare, fără investiţii. În acest context investiţiile reprezintă elementul decisiv al creşterii economice, al promovării factorilor intensivi, calitativi şi de eficienţă. Dar despre ce investiţie poate fi vorba fără a lua în consideraţie factorul „risc”.

5 points