Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Republica Moldova în dimensiunea crono-geo-politică la etapa contemporană

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
56 pages

Data creării:

27.04.2015
Cuprins: 

Introducere. 3

 

Capitolul I. Aspecte teoretico-metodologice ale dimensiunii crono-geo-politicii 8

I.1. Contribuţia euristică a cronopoliticii la analiza politicii contemporane. 8

I.2. Dimensiuniea spaţială a polilticii contemporane. 17

I.3. Definirea conținutului crono-geo-politicii 17

 

Capitolul II. Republica Moldova în dimensiunea crono-geo-politică la etapa contemporană  32

II.1. Locul Republicii Moldova în tabloul cronogeopolitic contemporan. 32

II.2. Orientarea spre integrarea europeană a Republicii Moldova ca dimensiune cronogeopolitică actuală. 40

 

Concluzii şi recomandări 53

Bibliografie. 55

Descriere: 

Actualitatea temei. Problema spatiu-timp, în ştiinţele sociale şi politice se află astăzi la aceelaşi nivel. Abordarea formelor sociale şi politice de spaţiu-timp devine o sarcină importantă din cadrul ştiinţelor politice pentru ţările în tranziţie.

Specificitatea politicii se reflectă în natura specială a spaţiului-timp, o relaţie importantă în acest domeniu de realitate. Spaţiul politic - aceasta este relaţia dintre oameni şi instituţii politice, domeniul de aplicare al unei entităţi politice. 

8 points