Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Raport de practica la contabilitate la ,,Cahulpan” SA

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

27.08.2018
Volumul: 
36 pagini
Cuprins: 

Introducere

 
Tema 1. Caracteristica economico-financiară a entității
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale
Tema 3. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen lung şi curente
Tema 4. Contabilitatea stocurilor
Tema 5. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor
Tema 6. Contabilitatea creanțelor
Tema 7. Contabilitatea numerarului
Tema 8. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 9. Contabilitatea datoriilor
Tema 10. Documentarea, calculul şi contabilitatea  salariului
Tema 11. Contabilitatea costurilor
Tema 12. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor
Tema 13. Structura şi modul de întocmire a situațiilor financiare
 

Incheiere

Descriere: 

Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a contabilităţii, în conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele acceptate în practica internaţională.

6 puncte