Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Psihomotricitatea

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

13.06.2018
Volumul: 
37 pagini
Cuprins: 

Introducere

CAPITOLUL 1 Incluziunea copiilor cu CES. Repere epistemologice
1.1.  Incluziunea copiilor cu CES - problema actuala a societății.
1.2.  Practici incluzive pentru copii cu CES, în Europa, în Moldova.
 
CAPITOLUL 2 Deficienţele neuro-motorii. Concepte definitorii
2.1 Deficienţele neuro-motorii
2.2. Clasificarea principalelor forme ale deficienţelor fizice
2.3. Etiologia deficienţelor fizice
 
Concluzii si recomandari
Bibliografie
Anexe

Descriere: 

Diversele schimbări de ordin economic și sociocultural au generat fenomenul excluderii copiilor din procesele educaţional și social, datorate inegalităţii și segmentării populaţiei, migraţiunii, dispersării familiilor, exodului rural și denaturării principiilor solidarităţii umane, în general.

6 puncte