Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Protecția minorului

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

12.09.2018
Volumul: 
82 pagini
Cuprins: 

CUPRINS. 1

 

I.  Conceptul de minor în legea penală. 3

 

II. Cadrul legislativ privind protecția minorului 13

II.1. Constituția. 13
II.2. Codul penal actual 14
II.3. Noul Cod penal 16
II.4. Codul Penal actual și Noul Cod Penal- scurtă analiză comparativă privind infracțiunile cu subiect pasiv minorul 24
II.4.1. Analiză comparativă a infracțiunilor contra vieții în Vechiul Cod Penal și Noul Cod Penal 24
II.4.2. Agresiunile  asupra  fătului  în  vechiul Cod  penal  şi  noul  Cod  penal 27
II.4.3. Infracţiunile referitoare la viaţa sexuală reglementate în Noul Cod Penal 28
II.5. Legi speciale. 29
II.6. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului 33

 

III. Minorul – victimă a infracțiunii 36

III.1. Psihologia minorului parte vătămată. 36
III.2. Protecția minorului victimă în cursul procesului penal 39
III.3. Minorul – subiect pasiv al infracțiunilor prevăzute de Codul penal 43
III.4. Ocrotirea minorului prin legile speciale. 64
III.4.1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 65
III.4.2. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 71
III.4.3. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor 74
III.4.4. Hotărârea Guvernului nr.299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. 76
III.4.5.  Hotărârea Guvernului nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului naţional, de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii 77
III.4.6. Hotărârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi aflaţi pe teritoriul altui stat şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora. 78

 

IV. Protecția drepturilor minorului aflat în conflict cu legea penală. 82
IV.1. Delicvența juvenilă. 82
IV.2. Regimul procesual al infractorilor minori 82
IV.3. Răspunderea penală a infractorilor minori 82

 

V. Instituții cu atribuții în protecția minorului 82
V.1. Autorități ale administrației publice central 82
V.2. Autorități ale administrației publice locale. 82
V.3. Organisme private autorizate. 82
V.4. Autoritatea judecătorească. 82

 

Concluzii 82
Bibliografie  82

Descriere: 

Minorii beneficiază de o ocrotire deosebită, atât în domeniul dreptului procesual penal cât şi în domeniul dreptului penal, prin instituirea unor norme speciale; astfel, când persoana vătămată este un minor, Codul de procedură penală prevede dispoziţii speciale privind pornirea şi exercitarea acţiunii civile din oficiu, susţinerea acţiunii civile de către procuror, luarea în mod obligatoriu a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei, etc

9 puncte