Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Proiect de afaceri

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
60 pages

Data creării:

14.12.2016
Cuprins: 

Plan de afaceri : Noţiuni introductive……3

 

Capitolul I: Funcţiile planului de afaceri şi rolul acestuia ………5

 

Capitolul II: Elementele planului de afaceri ……………………………7
II. 1 Sumar executiv …………………………………………………….........7
II. 2 Descrierea generală a societăţii ……………………………………......7
II. 3 Produse şi servicii …………………………………………………........ 8
II. 3.1 Descrierea fizică ………………………………………………....... 9
II. 3.2 Folosinţa şi atracţia ……………………………………………....... 9
II. 3.3 Stagiul de dezvoltare ……………………………………………... 10
II. 4 Planul de marketing ………………………………………………… 11
II. 4.1 Definiţia pieţei şi oportunitatea …………………………………...12
II. 4.2 Competiţia ………………………………………………………....16
II. 4.3 Strategia de marketing …………………………………………….20
II. 4.4 Cercetarea pieţei …………………………………………………..27
II. 4.5 Previziunea vânzărilor ………………………………………….....31
II. 5 Planul operaţional ……………………………………………………..33
II. 5.1 Dezvoltarea produsului …………………………………………....33
II. 5.2 Fabricarea ………………………………………………………….34
II. 5.3 Menţinerea şi serviciul …………………………………………….34
II. 5.4 Influenţe din exterior ……………………………………………...34
II. 6 Management şi organizare …………………………………………....35
II. 6.1 Echipa managerială ………………………………………………..35
II. 6.2 Graficul de organizare …………………………………………….36
II. 6.3 Politica şi strategia ………………………………………………...37
II. 7 Planul financiar ………………………………………………………..38
II. 7.1 Definiţie flux de numerar ………………………………………….38
II. 7.2 Rata internă de rentabilitate ……………………………………….38
II. 7.3 Pragul de rentabilitate ……………………………………………..39
II. 7.4 Analiza de senzitivitate ……………………………………………39
II. 7.5 Valoarea netă actualizată ………………………………………….40
II. 7.6 Indicatorii de performanţă financiară ce se calculează de bancă…..40
II. 7.7 Gradul de îndatorare ………………………………………………42
II. 7.8 Lichiditate imediată ……………………………………………….43
II. 7.9 Solvabilitate patrimonială …………………………………………43
II. 7.10 Rentabilitatea în funcţie de cifra de afaceri ……………………...43
II. 7.11 Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri ………………….44

 

Studiu de caz: Exemplu practic de plan de afaceri ………………46

 

Bibliografie....................................................................60

Descriere: 

Se remarcă în ultima perioadă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluţie susţinută de apariţia unor noi idei de afaceri, a unor noi societăţi, de dezvoltare şi perfecţionarea celor deja existente.

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii de finanţare, instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii, gestionarilor de proiecte in cadrul aşa-numitelor “incubatoare de afaceri”, etc.

8 points