Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Principiile fundamentale ale dreptului polițienesc

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

20.09.2018
Volumul: 
17 pagini
Cuprins: 

1. Obiectul și sistemul dreptului polițienesc….…………3
2. Sistemul organelor polițienești…….……….………………5
3. Principiile de bază ale dreptului polițienesc.………8
4. Importanța principiilor dreptului polițienesc…………14

 

Concluzii……………16

Bibliografie ........17

Descriere: 

În accepţiune generalizată, ştiinţa este privită ca un ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoştinţe obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, principii şi noţiuni. Ca fenomen social aparte şi ca formă specifică de activitate umană, ştiinţa nu poate fi interpretată doar ca un ansamblu de idei şi concepte, ci ca un sistem care se dezvoltă, produce noi cunoştinţe, ca un sistem de valori spirituale.

 

4 puncte