Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Prin ce se diferențiază lucrările de specialitate una de alta

Pe parcursul anilor de studiu suntem puși în situația de a realiza diferite lucrări de specialitate. În cadrul liceului, nivelul de dificultate al acestora se rezumă doar la conceperea unui referat, text informativ sau științific. În timp ce, la facultate vorbim despre o lucrare mult mai complexă, din punct de vedere al structurii și a conținutului. În ceea ce privește teza de master sau teza de doctorat, deja vorbim despre un nivel de complexitate mult mai ridicat.

 

Pentru a avea o imagine mai clară și pentru a face distincția mult mai ușor, am realizat o prezentare succintă a fiecăreia: de la cea simplă formă la cea mai la amplă.

 

Referatul

O lucrare de dimensiuni reduse - câteva pagini care prezintă abordarea unei teme alese sau date. Acesta se bazează pe cercetarea subiectului pus în discuție.

Structura unui referat cuprinde o pagină de titlu, pagina de cuprins, introducerea, conținutul lucrării, biografia, concluziile și anexele, dacă sunt necesare.

Introducerea va prezenta ipoteza de la care se pornește în realizarea lucrării și continuă cu argumentarea punctelor susținute ce vor constitui corpul referatului. Biografia va conține sursele de informare, într-o ordine alfabetică, iar anexele vor aduce informații suplimentare.

 

Teza de licență

Lucrare de dimensiune medii, ce este redactată ca urmare a finalizării anilor de studiu, din cadrul facultății. Aceasta presupune alegerea unei teme pentru dezbatere. Teza de licență se va realiza sub atenta îndrumarea a unui cadru didactic coordonator. Spre deosebire de referat, lucrare va conține și o parte practică, unde se va prezenta aplicabilitatea celor susținute printr-un exemplu concret (studiu de caz).

Teza de licență presupune o cercetare și documentare mai amănunțită asupra temei avute în vedere, precum și apelarea la un limbaj mai academic și riguros. Exprimarea trebuie să fie clară și concisă.

Lucrarea va fi structurată pe capitole. Forma de prezentarea a acesteia este un alt aspect important în elaborarea ei.

 

Teza de master

Disertația este net superioară lucrării de licență, atât din punct de vedere al complexității conținutului, cât și prin modul de interpretare a rezultatelor obținute în urma cercetării. Prin lucrare se certifică informațiile acumulate pe parcursul anilor de studiu și modul în care masterandul și-a însușit aceste cunoștințe. Aceasta trebuie să se încadreze între 40 și 60 de pagini, însă numărul de pagini poate varia de la o universitate la alta. Ca și structură nu diferă cu mult față de licență. Se bazează tot pe o parte teoretică și una practică. La fel, ca și în cazul tezei de licență este însoțită de o prezentare MS PowerPoint. Regulile de formă și redactare se păstrează.

 

Teza de doctorat

Aceasta reprezintă o lucrare mai elaborată și intensă, ce necesită un studiu intens asupra problemei dezbătute. În teza de doctorat nu este permis plagiatul unor concepte sau idei. Pentru a putea ajunge la nivelul de doctorand, trebuie parcurse mai multe etape formale precum: deținerea unei diplome universitare, susținerea unor examene și prezentarea unor referate.

Teza de doctorat trebuie să reprezinte contribuția originală a autorului, prin susținerea propriilor sale puncte de vedere. Spre deosebire de lucrările menționate anterior, aceasta necesită o abordare științifică a subiectului și o cercetare în detaliu a temei susținute.

 

Aspecte comune:

• fiecare tip de lucrare implică anumite reguli de tehnoredactare și structură;

• se impune numerotarea paginilor;

• prezentarea lor într-o formă cât mai atractivă, păstrând însă caracterul lor academic.

 

Succes!

 

Imagini pentru teza de diploma images