Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Naţionalism şi identitate naţională în Europa modernă

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

26.06.2018
Volumul: 
16 pagini
Cuprins: 

Introducere............3

1. Naţionalismul. Concepţii. Interpretări ştiinţifice......................…4

2. Formarea națiunilor moderne. Context istoric. Caracteristici.........5

3. Discursuri identitare naţionale în epoca modernă. Modele. Exemple. Particularităţi……7

4. Naționalismul românesc versus cel european................................10

5. Conștiință și identitate națională în Basarabia: sfârșitul secolului al XIX-lea – Marea Unire de la 1918.....12

Concluzii personale...………………………………………15
Bibliografie ...............................................................16

Descriere: 

Istoria explicativă şi istoria conceptuală sunt ramuri ale istoriei care şi-au cucerit deja un loc bine determinat în cercetarea ştiinţifică pe plan mondial. Lămurirea conceptelor-cheie este imperios necesară pentru înţelegerea identităţilor politice şi a evoluţiei fenomenului naţional.

5 puncte