Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Locul Turismului in Economia Ungariei

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
24 pages

Data creării:

09.06.2018
Cuprins: 

CAP.I. PREZENTAREA UNGARIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ.. 3

1.1. Generalităţi 3

1.2. Mediul Natural 3

1.3. Istoricul ţării 4

1.4. Populaţia şi demografia. 5

1.5. Nivel de dezvoltare economico-socială. 6

1.6. Potenţialul turistic al Ungariei 8

 

CAP.II. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA UNGARIEI. 17

2.1. Indicatorii macroeconomici 17

2.2. Calculul şi interpretarea principalilor indicatori ai turismului 19

 

CAP. III. Concluzii 23

 

Bibliografie  24

Descriere: 

Cea mai mare parte a Ungariei este ocupată de o câmpie joasă cu altitudinea de 150-200 m, Câmpia Panonică, împărţită de munţii Bakony în Kisalföld (Mica Câmpie), în NV, şi Alföld (Marea Câmpie), în SE. În N şi NV se află dealuri şi munţi cu altitudini scăzute (Bakony, Vertes, Gerecse, Pilis), iar în NE apar ramificaţii ale Carpaţilor: Börzsöny, Mátra, Bükk

6 points