Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Limbajul gestual - scurt istoric, forme și modalități de aplicare

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
30 pages

Data creării:

14.06.2018
Cuprins: 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND LIMBAJUL GESTUAL
1.1. Repere teoretice privind limbajul gestual
1.2. Importanța și rolul limbajului gestual în comunicare
 
CAPITOLUL II. MODALITĂȚI DE APLICARE A LIMBAJULUI GESTUAL
2.1. Scurt istoric al cercetării limbajului gestual
2.2. Clasificarea gesturilor în comunicare
2.3. Modalități de aplicare a limbajului mimico-gestual ca modalitate de comunicare
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Descriere: 

Prin faptul că şi-a creat un mod de comunicare ce îi aparţine în exclusivitate, limbajul articulat nu l-a împiedeicat pe om să utilizeze în continuare şi încă pe scară foarte largă, mijloacele nonverbale. Prin forţa împrejurărilor, nu toate s-au putut bucura de o dezvoltare egală, măcar şi numai pentru motivul că organismul uman nu dispune de atâtea posibilităţi fizice.

6 points