Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Indicatori de analiză și evoluția activității de transport în Republica Moldova anii 2002-2012

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
82 pages

Data creării:

06.03.2016
Cuprins: 

Introducere............4

 

CAPITOLUL I: TRANSPORTURILE ȘI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA.....6

1.1. Obiectul și importanța activității de transport în Republica Moldova........................6

1.2. Rolul și locul transporturilor în sistemul relațiilor economice internaționale............12

 

CAPITOLUL II:  CADRUL DE REGLEMENTARE AL ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT ÎN REPUBLICA MOLDOVA......21

2.1. Asigurarea obligatorie și facultativă a mijloacelor de transport..............................21

2.2. Analiza comparativă a modurilor de transport.....................................................25

 

CAPITOLUL III: ANALIZA STATISTICĂ A EVOLUȚIEI ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT......56

3.1. Indicatori statistici utilizați în analiza activității de transport.....................................56

3.2. Prognoza evoluției activității de transport..................................................................63

 

Concluzii și recomandări......................................................................................69

Bibliografie............................................................................................................72

Lista abrevierilor..................................................................................................74

Anexe...................................................................................................................75

Descriere: 

Transporturile reprezintă un domeniu important al activității economico-sociale pentru ca prin intermediul lor se efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor în scopul satisfacerii necesităților materiale și spirituale ale societății omenești.

10 points