Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Gindirea iluminista in Moldova: opinii si realitati

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

08.03.2015
Volumul: 
248 pagini
Cuprins: 

ARGUMENT..........5
 

I. ESENŢA ŞI PARTICULARITĂŢILE ILUMINISMULUI ÎN MOLDOVA.....19
1.1. Conceptul iluminismului: modalităţi de definire........... 19
1.2. Formarea gîndirii iluministe: trăsături specifice.......... 33
1.3. Etape în evoluţia iluminismului.......53

 

II. PROBLEME ALE APARIŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII......69
2.1. “Starea naturală”, “Vîrstele” şi cauzele decăderii....... 69
2.2. Epoca regulamentară: regenerare sau o nouă perioadă de stagnare? Reforma relaţiilor agrare.......85
2.3. Conceptul de progres istoric......103
2.4. Coraportul dintre elementele naţional şi general uman.......115

 

III. ORGANIZAREA POLITICĂ A SOCIETĂŢII.....142
3.1. “Ştiinţa politicească”.............142
3.2. Sisteme de guvernămînt.........146
3.3. Reforma şi revoluţia................168

 

IV. PROBLEMA OMULUI........176
4.1. Esenţa fiinţei umane. Corelaţia cu mediul social.......... 176
4.2. Idei pedagogice......183

 

V. CONCEPŢII FILOSOFICE......196
5.1. Obiectul filosofiei.........196
5.2. Ontologie....................205
5.3. Gnoseologie...............225

 

ÎNCHEIERE.........234
REZUMATE (în limbile rusă şi engleză).......236
BIBLIOGRAFIE.......238

Descriere: 

Trăim timpuri unice într-un fel, însoţite de rapide şi profunde transformări ale lumii. Pe calea libertăţii şi democratizării vieţii a pornit şi Republica Moldova. Însă pe zi ce trece ne convingem tot mai mult că tranziţia spre noile realităţi sociale nu este deloc uşoară, ea realizîndu-se prin numeroase cotituri, întoarceri înapoi, zguduiri economice, politice, sociale, necesitînd eforturi colosale şi chiar sacrificii - o luptă necontenită între vechi şi nou. Pentru a duce la bun sfîrşit reformele începute, de rînd cu mulţi alţi factori, este strict necesar ca poporul să dispună de o conştiinţă naţională temeinică şi discernămînt politic. Aceasta este calea principală de distingere a adevăraţilor luptători pentru cauza poporului de falşii patrioţi, a libertăţii - de haos, a democraţiei - de ohlocraţie, a independenţei - de separatism.

9 puncte