Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Evoluția orașelor mici și mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

03.09.2018
Volumul: 
225 pagini
Cuprins: 

LISTA ABREVIERILOR    5
ADNOTĂRI (română, rusă, engleză)     6
INTRODUCERE........9

 

1. DEFINIŢII ŞI CRITERII DE INDIVIDUALIZARE A ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII..16
1.1. Definiţii şi teorii de individualizare a oraşului..........16
1.2. Criterii de clasificare ale oraşelor...........................21
1.3. Evoluţia studiilor referitoare la aşezările urbane......32
1.4. Concluzii la capitolul 1...........................................43

 

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE………44
2.1. Metodele de studiu..........................................44
2.2. Materiale de cercetare....................................48
2.3. Concluzii la capitolul 2....................................52

 

3. ROLUL FACTORULUI NATURAL ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII..53
3.1. Poziţia geografică a localităţilor mici urbane ......53
3.2. Relieful şi substanţele minerale utile..................56
3.3. Fondul funciar ale aşezărilor urbane mici şi mijlocii......61
3.4. Problemele ecologice ale aşezărilor urbane mici..........68
3.5. Concluzii la capitolul 3......................................74

 

4. PARTICULARITĂŢILE GEODEMOGRAFICE ALE ORAŞELOR MICI ŞI MIJLOCII..75
4.1. Evoluţia numerică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii....75
4.2. Evoluţia mişcării naturale..............................................84
4.3. Structura demografică a populaţiei oraşelor mici şi mijlocii...92
4.4. Structura etnică a populației urbane..............................104
4.5. Migraţia populaţiei urbane.............................................113
4.6. Concluzii la capitolul 4..................................................121

 

5. IMPACTUL TRANSFORMĂRILOR SOCIO-ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII..123
5.1. Evoluţia reţelei de aşezări urbane..................................123
5.2. Influenţa factorului economic asupra dezvoltării oraşelor mici şi mijlocii...129
5.3. Infrastructura oraşelor mici şi mijlocii.............................147
5.4. Rolul oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova în contextul dezvoltării regionale..161
5.5. Concluzii la capitolul 5...................................................174

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI...............176
BIBLIOGRAFIE.........................................................179
ANEXE.....................................................................193

Descriere: 

Dezvoltarea oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova, în ultimii ani, a devenit tot mai frecvent analizată de către experţi în domeniu, donatori străini şi administraţia publică. Şi nu întâmplător, deoarece lor le revine un rol important în cadrul sistemului de aşezări umane ale Republicii Moldova. Ele reprezintă cea mai numeroasă categorie de aşezări urbane.

10 puncte