Top20.md

Top menu

Custom Search 1

ELITA POLITICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECTE ALE FORMĂRII ŞI DEZVOLTĂRII

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

14.04.2015
Volumul: 
142 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 3-10

CAPITOLUL I. CADRUL EPISTEMOLOGIC AL ELITEI POLITICE 11
§ 1. Modalităţi de abordare a elitelor politice 11-26
§ 2. Semnificaţia termenului elită politică 27-37

 

CAPITOLUL II. ELITA POLITICĂ: DE LA TOTALITARISM SPRE DEMOCRAŢIE     38
§ 1. Transformarea elitei politice vechi 38-57
§ 2. Devenirea elitei politice noi 58-75

 

CAPITOLUL III. FUNCŢIONALITATEA ELITEI POLITICE MOLDOVENEŞTI    76
§ 1. Procesul circulaţiei elitei politice 76-98
§ 2. Tendinţele afirmării şi realizării elitei politice din Republica Moldova      99-116

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 117-121
BIBLIOGRAFIE 122-131
ADNOTARE 132-134
ANEXE 135-141
LISTA ABREVIERILOR 142

Descriere: 

Actualitatea temei investigate. Actualitatea cercetării elitei politice, în general, şi a impactului acesteia asupra procesului de edificare statală, în particular, este determinată de un şir de circumstanţe şi motive cu caracter teoretic şi practic. Procesele politice din ultimul deceniu au adus în spaţiul ştiinţific moldovenesc o problemă puţin dezbătută: locul şi rolul elitelor în societate.

9 puncte