Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Cum să organizezi bibliografia unei lucrări de diplomă?

Pagina bibliografică este o componentă cheie a oricărei lucrări de cercetare (fie vorba de o teză de licență, de masterat sau de doctorat). Acest lucru oferă cititorului posibilitatea de a vedea exact unde ați găsit informația, ceea ce nu numai că le oferă posibilitatea de a explora în continuare subiectele tratate, dar și de a spori credibilitatea muncii dvs. Este important ca fiecare sursă pe care o utilizați, atunci când vă pregătiți articolul să fie indicată, chiar dacă nu vă referiți direct la ea în articolul dvs.

 

Înainte de a trece la etapa de întocmire a listei bibliografice este foarte important să treceți prin următoarele etape de cercetare:

1. informarea generală asupra temei de cercetare;

2. identificarea surselor;

3. accesul la ele;

4. culegerea materialelor bibliografice;

5. adnotarea superficială;

6. ordonarea lor.

 

Cercetați sursele prin parcurgerea atentă la listarea ideilor, argumentelor, demonstrațiilor, ipotezelor, sistemelor conceptual-metodologice, enunțurilor, explicațiilor și concluziilor privind subiectul cercetării. Formați viziunii de ansamblu asupra realizărilor anterioare în domeniu și tema propusă; sinteza teoretică, puneți la punct instrumentarul conceptual-metodologic și explicativ pentru abordarea concretă și realizarea demarcației dintre ceea ce este deja realizat și la ce concluzie se va ajunge.

 

Creați o listă pentru a urmări toate cărțile, revistele și site-urile pe care le citiți în timp ce realizați planul de cercetare. Ulterior, această listă de surse va deveni bibliografia dvs.

Scrieți, copiați sau imprimați următoarele informații pentru fiecare sursă pe care o găsiți.

 

Colectați aceste informații pentru fiecare sursă tipărită:

1. numele autorului;

2. titlul publicației (și titlul articolului dacă este o revistă sau o enciclopedie);

3. data publicării;

4. locul publicării cărții;

5. editura cărții;

6. numărul de volum al unei reviste sau al unei enciclopedii imprimate;

7. numărul paginii.

 

Colectați aceste informații pentru fiecare site Web:

a) numele autorilor și editorilor (dacă sunt disponibile);

b) titlul paginii (dacă este disponibil);

c) compania sau organizația care a postat pagina web;

d) adresa Web pentru pagină (denumită URL);

e) ultima dată când ați privit pagina.

f) Când este timpul să întocmiți bibliografia, introduceți toate sursele într-o listă.

g) Aranjați sursele în ordine alfabetică.

h) Grupați sursele utilizate în ordinea care urmează:

i) Acte normative

m) Autoreferate, teze de doctorat

n) Monografii, culegeri

j) Cărți, volume

k) Contribuții ( articole în reviste științifice, culegeri)

l) Documente electronice.

 

Reguli de construcție a surselor bibliografice:

  • i - Nume autor, Prenume autor. anul publicației. titlul cărții. orașul în care a apărut cartea: numele editurii.

Reviste, jurnale - Prenume Nume, „Titlul capitolului sau articolului”, în Titlul cărții, Prenume Nume (ed. sau coord.), editură, loc, an, pp.

Studii/capitole - în lucrări colective)Prenume Nume, „Titlul capitolului/studiului”, în: Titlul operei colective, numele îngrijitorului ediției, numărul volumului, editura, locul ediției, data editării, paginile care cuprind studiul/capitolul citat (pp. _-_).

Surse electronice - Prenumele Numele autorului, Denumirea sursei [notă despre document]<Adresa electronică>, data (data accesării: ziua/luna/anul), cheie.

 

La întocmirea listei bibliografice este foarte important să aveți grijă de următoarele aspecte:

  1. Luați în considerare fundalul și cunoștințele celor ce vor verifica lucrarea dvs.
  2. Formatarea bibliografiei trebuie să fie reflectată în lista de referințe.
  3. Nu folosiți referințe prea vechi.
  4. Nu utilizați surse false.
  5. Aveți grijă ca sursele indicate în bibliografie să corespundă referințelor din text.
  6. Numerotarea fiecărei surse trebuie să corespundă exact numărului referinței din text.
  7. Domeniul de activitate și titlul lucrării trebuie să corespundă cu subiectul pe care îl tratați în text.
  8. Aveți grijă să utilizați corect punctuația la fiecare grupă de surse indicată în bibliografie.
  9. Numărul de pagini a sursei din bibliografie trebuie să corespundă cu pagina indicată în referința din text.

 

În evaluarea unei teze sau disertații lista referințelor este extrem de importantă și concludentă. Valoarea lucrărilor consultate consacră credibilitatea și seriozitatea cercetării, servind și ca orientare altor cercetători. Citarea corectă a surselor este, în plus, o chestiune de etică și legalitate.

 

Imagini pentru biblioteca images