Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Comerțul exterior și politica comercială a Spaniei în perioada 2012-2016 (2017)

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
48 pages

Data creării:

16.02.2022
Cuprins: 

CAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALĂ A SPANIEI.
1.1. Poziţie geografică, istorie, apartenenţa la organizaţii internaţionale……….
1.2. Date statistice macroeconomice……………………………………………
1.3. Structura economiei naţionale………………………………………………

CAPITOLUL 2. COMERŢUL EXTERIOR AL SPANIEI
2.1 Volumul valoric al comerţului exterior şi soldul balanţei comerciale………
2.2 Structura fizică a exporturilor şi importurilor……………………………….
2.3 Orientarea geografică a exporturilor şi importurilor………………………..
2.4 Principalele ţări partenere în comerţul exterior (la export şi import)………..

CAPITOLUL 3. POLITICA COMERCIALĂ A SPANIEI
3.1 Politica comercială tarifară……………………………………………………
3.2 Politica comercială netarifară…………………………………………………
3.3 Politica comercială promoţională şi de stimulare a exporturilor………………
3.4 Regimurile vamale în Spania………………………………………………….

Concluzii
Bibliografie

Descriere: 

Prezentul proiet realizează o analiză detaliată a starii si evolutiei activitatii de comert exterior a Spaniei in perioada 2012-2016 (2017), precum si a aspectelor legate de politica comercială a Uniunii Europene, cu o particularizare pentru Spania. Accentul este pus, in general, pe evolutia fenomenelor in ultimii ani.

7 points