Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Aspecte Medico-Legale în științele juridice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

20.09.2018
Volumul: 
86 pagini
Cuprins: 

CAP.I-Noţiuni introductive în medicina legală
1. Importanţa medicinei legale în cadrul ştiinţelor juridice
 

CAP.II-Noţiuni generale
1. Anatomia şi fiziopatologia aparatului respirator
2. Fiziologia respiraţiei
3. Cauzele asfixiilor
4. Semne externe şi interne ale asfixiilor
5. Clasificarea sindroamelor asfixice
6. Asfixiile mecanice prin obturarea căilor respiratorii şi prin compresiuni toracice
 

CAP.III-Spânzurarea
1. Tanatogeneza
2. Aspecte morfo-patologice
3. Examenul criminalistic al laţului
 

CAP.IV-Strangularea
1. Strangularea cu laţul
2. Strangularea cu mâinile (sugrumare)
 

CAP.V- Asfixia prin compresiune toraco-abdominală

 

CAP.VI-Sufocarea
1. Obturarea căilor respiratorii cu corpi străini

 

CAP. VII-Asfixia prin înecare
1. Fiziopatologia
2. Modificări anatomo-patologice datorate înecării
3. Modificări umorale fizico-chimice prin înecare
4. Examenul histopatologic al înecatului
5. Cercetarea microscopică a planctonului acvatic
6. Probleme medico-judiciare ale morţii prin înecare

 

CAP.VIII-Aspecte medico-legale ale morţii prin asfixie mecanică
1. Obiectul infracţiunii
2. Latura obiectivă
3. Subiectul infracţiunii
4. Latura subiectivă
 

CAP.IX- Concluzii generale şi cazuistică
Bibliografie

Descriere: 

Numită şi medicină judiciară, medicina legală ar putea fi definită ca disciplina medicală de sinteză situată la graniţa dintre ştiinţele medico-biologice în general concrete şi cele socio-juridice de regulă, abstracte, ce are drept scop sprijinirea competentă a justiţiei ori de câte ori pentru lămurirea unei cauze judiciare sunt necesare anumite precizări cu caracter medico-biologic.                                                                                                                                                                                           

10 puncte