Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Asistența psihologică a minorilor în proces penal. Concept și utilitate

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

09.09.2018
Volumul: 
81 pagini
Cuprins: 

Introducere ……3 
 

Cap. I Noțiuni generale referitoare la psihologia juridică 

1.1 Noțiuni generale cu privire la psihologia juridică ………………6
1.2 Conexiunea psihologiei judiciare cu alte științe……………………14
1.3 Obiect, metodologie și metode ale psihologiei juridice ……20 
 
Cap. II Psihologia juridică în cadrul procesului penal
2.1 Analiza psihologică a actului infracțional ………27
2.2 Particularitățile psihologice ale diferitor categorii de infractori …………35
2.3 Consecințele psihologice în cadrul și în urma procesului penal …………42 

 

Cap. III Asistența psihologică a minorilor în cadrul procesului penal 
3.1 Genurile infracțiunilor comise de minori și profilaxia psihologică a acestora ……….....51
3.2 Psihologia în raport cu particularitățile de vîrstă a minorilor și ale delicvenței juvenile..58
3.3 Factorii psihologici implicaţi in determinarea comportamentului delincvent al minorilor..64
3.4 Particularităţile psihologice ale cercetării juridice a infracţiunii comise de minori………70
 
Concluzii ………………75
Bibliografie …………78
 

Descriere: 

Prezentul studiu este o relatare teoretică şi practică a tezei de masterat privitoarea la modalitatea și necesitatea asistenței psihologice oferite minorului în cadrul procesului penal, ilustrat şi de titlul lucrării „Asistența psihologică a minorilor în proces penal: concept și utilitate”, în care am încercat să tratăm o serie de aspecte teoretice şi practice din domeniu penal, care au fost elaborate de diverşi autori în lucrările de specialitate. Studiul dat fost axat pe domeniul dreptului penal și procesual penal, atenţia fiind acordată domeniul psihologiei minorilor delicvenți.

10 puncte