Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Analiza structurii activului unei intreprinderi SC Moldova SA Vaslui

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
26 pages

Data creării:

08.04.2023
Cuprins: 

Introducere
1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul
1.1. Cadrul general de organizare si desfășurare a activității
A. Obiect de activitate
B. Structura acționariat
1.2. Piața și concurența
2. Structura activului
2.1. Descrierea structurii activului la compania SC Moldova SA Vaslui pentru perioada 2017-2020
A. o schemă cu principalele categorii de active ale companiei și prezentarea succintă a acestora
B. un tabel care să conțină nivelul principalelor active ale companiei SC Moldova SA Vaslui, exprimate în mărimi absolute și în mărimi relative
C. prezentarea datelor din tabel
2.2. Evoluții în structura activului întreprinderii SC Moldova SA Vaslui în perioada 2017-2020
A. serie de grafice tip plăcintă (pie) sau un grafic 100% stacked –columns pentru principalele categorii de active ( active imobilizate și active circulante) în perioada analizată
B. explicarea evoluțiilor: factori de influență, implicații
3. Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență
3.1. Structura activelor imobilizate la compania SC Moldova SA Vaslui în perioada 2017-2020
A. un tabel care să conțină activele imobilizate ale companiei SC Moldova SA Vaslui, exprimate în mărimi absolute
B. un tabel cu modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a activelor imobilizate
C. grafice tip plăcintă (pie) cu structura activelor imobilizate (exprimare procentuală)
D. interpretarea datelor din tabele și grafice: evidențierea principalelor componente, cât și a celor mai puțin semnificative, evidențierea dinamicii.
3.2. Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de influență
A. grafice tip coloană (100% stacked – columns) sau linie (line) cu evoluția principalelor componente ale activelor imobilizate în valori procentuale
B. explicarea evoluțiilor: factori de influență, implicații

4. Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influența (în structură, pentru ultimele patru exerciții financiare)
4.1. Structura activelor circulante la compania SC Moldova SA Vaslui în perioada 2017-2020
A. un tabel care să conțină activele circulante ale companiei SC Moldova SA Vaslui, exprimate în mărimi absolute
B. un tabel cu modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a activelor circulante
C. grafice tip plăcintă (pie) cu structura activele circulante (exprimare procentuală)
D. interpretarea datelor din tabele și grafice: evidențierea principalelor componente, cât și a celor mai puțin semnificative, evidențierea dinamicii.
4.3. Analiza evoluției structurii activele circulante și a principalilor factori de influență
A. grafice tip coloană (100% stacked – columns) sau linie (line) cu evoluția principalelor componente ale activelor circulante în valori procentuale
B. explicarea evoluțiilor: factori de influență, implicații
5. Concluzii

Descriere: 

În acest proiect am realizat o analiză a structurii activului întreprinderii SA Moldova SC Vaslui.
În capitolul I am prezentat obiectul de actvitate, structura de acțonariat, piața în care activează și concurenții acesteia. Am ajuns la concluzia că este o societate comercială care se bazează pe comertul cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare, comertul cu ridicata si inchirierea de bunuri imobiliare proprii .

6 points