Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Activitatea si implicatiile institutiilor financiare internationale in Romania

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
56 pages

Data creării:

02.09.2018
Cuprins: 

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE.. 1
1.1. Grupul Bancii Mondiale. 1
1.2. Institutiile financiare internationale. 4
1.2.1.  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 4
1.2.2. Asociatia internationala pentru dezvoltare. 6
1.2.3. Societatea Financiara Internaţională (SFI) 7
1.2.4. Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (AMGI) 7
1.2.5. Centrul Internaţional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investiţiile (CIRDI) 8
1.3. Organizarea instituţiilor financiare internationale. 9

 

CAPITOLUL 2: COORDONATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE CREDITARE SPECIFICE INSTITUŢIILOR FINANICIARE INTERNAŢIONALE.. 11

2.1. Piaţa internaţională a creditului 11
2.2. Tendinţe pe piaţa internaţională a creditului 11
2.3. Finanţarea internaţională a dezvoltării 14
2.4. Tehnici de creditare pe pieţele financiare internaţionale. 21

CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ:  RELAŢIA ROMÂNIEI CU F.M.I. – COMPARAŢIE CU B.I.R.D., B.E.R.D. 34
3.1. Relaţia României cu F.M.I. 34
3.2. Comparaţie între F.M.I. şi  BIRD, BERD.. 35
3.2.1. Colaborarea FMI – Banca Mondială. 36
3.2.2. Strategia şi Operaţiunile de Creditare ale Grupului Băncii Mondiale. 40

 

CAPITOLUL 4: CAUZE ŞI PROPUNERI. 43
4.1. Cauze. 43
4.2. Efecte şi consecinţe ale crizei financiare. 45
4.3. Măsuri de contracarare a efectelor crizei 46
4.4. Etica în afaceri – o nouă abordare impusă  de criza economică şi financiară internaţională. 49
4.5. Direcţii ale consolidării eticii în afaceri 51
4.6. Urmatorii ani vor reînnoi etica în afaceri 52

 

BIBLIOGRAFIE   54

Descriere: 

Banca Mondială este o Instituţie Financiară Internaţională destinată să promoveze dezvoltarea economică a ţărilor membre şi mai ales a ţărilor în curs de dezvoltare prin ajutorul său financiar şi tehnic. Ea a fost creată la 1 iulie 1944 printr-o conferinţă a 44 de guverne, la Bretton Woods, New Hampshire. Acum are sediul la Washington şi deţine mai mult de 100 de birouri regionale. Numără 184 de ţări membre şi, ca personal, în jur de 8000 de angajaţi la Washington şi 2000 în străinătate.

9 points